sản phẩm chế phẩm sinh học rebio

REBIO là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sản xuất chế phẩm sinh học với quy mô công nghiệp không chứa chất kháng sinh.